AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN;
Een weekend wordt gerekend van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondag 10:00 uur.
Voor een midweek staat de “Stroebarg” ter beschikking van maandagmiddag 16.00 uur tot donderdagavond 20.00 uur.
Afwijken van deze tijden is alleen mogelijk in overleg.

RESERVERING

De huurovereenkomst is bindend zodra de beheerder het (ondertekende duplicaat van het huurcontract terug heeft ontvangen en huurder 1/3 van de overeengekomen huur heeft voldaan op rekening van de Stroebarg).

BETALING

Door betaling van de huur verklaart u tevens akkoord te gaan met de hier vermelde algemene voorwaarden. De betaling gaat per bankoverschrijving.

ANNULERING

Indien u om welke reden dan ook de Stroebarg op de afgesproken datum niet kan of wil aanvaarden, dient u ons hiervan onmiddellijk kennis te stellen. U dient hiervoor ons via de mail van op de hoogte te stellen. In geval van annulering tot 4 weken voor afgaande aan de begindatum wordt 75% van de huursom in rekening gebracht. In geval van annulering vanaf 4 weken tot de begindatum van huuringang of tijdens de huurperiode u meedeelt geen gebruik (meer) te zullen maken van de Stroebarg, blijft u de volledige huurprijs verschuldigd.

Een annuleringsverzekering verdient aanbeveling. 

BESCHIKBAARHEID

Tenzij anders is overeengekomen, heeft de huurder de “Stroebarg” tot zijn beschikking van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondag 10:00 uur voor een weekend; voor een midweek van maandagmiddag 16.00 uur tot uiterlijk donderdagavond 20.00 uur.
Afwijken van deze tijden is alleen mogelijk in overleg met de beheerder.
U kunt de sleutel afhalen bij aankomst.

VOORZIENINGEN

In de Stroebarg is alles aanwezig voor normale bewoning door maximaal 12 personen. Huurder dient echter zelf zorg te dragen voor lakens slopen, hand- en theedoeken en toiletgerei (tenzij u gebruik wenst te maken van het lakenpakket en/of bad- en keukenlinnen tegen betaling).

De woning is niet geschikt voor jongerengroepen en studentengroepen. De woning zal daarom dan ook niet dan deze doelgroepen verhuurd worden.

SCHADE

De Stroebarg is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, hoe dan ook ontstaan, die huurder lijdt tijdens zijn verblijf in de Stroebarg. Als de huurder schade heeft veroorzaakt is hij verplicht dit te melden aan de beheerder, uiterlijk aan het einde van de verhuurperiode, zodat de schade in onderling overleg geregeld kan worden. De borgsom is € 150,-. Indien de woning na de verhuurperiode geen schade betreft wordt het bedrag van €150,- binnen een week na vertrek teruggeboekt naar uw rekening.
Open vuur op het terrein is verboden.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

In alle omstandigheden die afwijken van de normale gang van zaken met betrekking tot de regelingen en afspraken binnen deze huurovereenkomst zal huurder contact opnemen met de verhuurder.